תוכנית מנדל

תכנית מנדל למצוינות
Mandel Program for Excellence

'תכנית מנדל למצוינות' היא יזמה חדשה של הסוכנות היהודית וקרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל, שמשימתה להעשיר את הסגל המקצועי של הסוכנות היהודית במנהיגים צעירים מונחי-חזון, שיש להם השאיפה, המחויבות וחכמת המעשה הדרושים כדי להתמודד עם אתגרי העתיד של החברה הישראלית והעם היהודי.

ייעוד היוזמה

1

לטפח דור צעיר של מנהיגות מקצועית
בסוכנות היהודית.

2

לייצר תשתית ארגונית, בסיס ידע וארגז כלים
ניהולי להובלת שינוי בתרבות הארגונית.

3

להוביל תהליכי מצוינות, חדשנות ויזמות
בארגון.

אודות קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל

ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל הקימו את קרן מנדל ב-1953 בעיר הולדתם קליבלנד באוהיו. פעילות הקרן וקרנות מנדל הפועלות לצדה מושתתת על האמונה שמנהיגים מעולים הפועלים בהשראת רעיונות גדולים הם המפתח לשיפור פני החברה וחיי בני האדם ברחבי העולם. קרן מנדל איתרה חמישה תחומי התערבות שמשפיעים על החלטותיה בדבר מתן מענקים, הכוללים:

פיתוח מנהיגות

השקעה במנהיגים של ארגונים ללא מטרת רווח כדי לשפר את יכולתם
להשפיע על החברה האזרחית.

ניהול מלכ"רים

קידום מצוינות בהנהלת מוסדות ללא כוונת רווח ובארגוני המגזר
הציבורי.

תחומי הרוח

שיקום תחומי הרוח כבסיס לשאיפת האדם ולהעשרת התנסותו.

חיים יהודיים

סיוע ליהודים לדורותיהם לגלות את היופי הגלום במורשת היהודית
התרבותית והדתית ולבנות ולקיים קהילות יהודיות תוססות.

התחדשות עירונית

תמיכה בשיקום שכונות ובפיתוח קהילות, כביטוי למחויבותנו לבניית
חברות צודקות, לא-מדירות ודמוקרטיות.

למידע נוסף עיינו נא ב-www.mandelfoundation.org

מפעלנו הפילנתרופי מתאפיין במחויבותנו להשקיע באנשים שיש להם את הרוח, הכוח והשאיפה לשנות את העולם."

ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל

תאוריית השינוי

בעיית היסוד

המשימה

תמונת ההצלחה

בעיית היסוד

Arrowd

המשימה

Arrowd

בעיית היסוד

בעיית היסוד

מאז הקמתה ב-1929, הסוכנות היהודית מובילה את הגשמתו של החזון הציוני בישראל, ופועלת בעולם למען העם היהודי. ערב חגיגות ה-70 לעצמאותה של מדינת ישראל, הולכים ומתרבים אתגריה של החברה הישראלית, כמו גם האיומים על חוסנה התרבותי והחברתי-כלכלי. לצדם, המגמות הגלובליות מציבות אתגרים חדשים בפני קהילות יהודיות בעולם, ומשנות בצורה חסרת תקדים הן את מצבו של העם היהודי והן את יחסי-הגומלין בין ישראל לתפוצות. בנוסף על שני אלה (אתגריה המורכבים של ישראל מכאן, ואלה של העם היהודי מכאן), מעוף הקידמה והשינויים הטכנולוגיים בעידן הדיגיטלי משנים ללא הכר את דרכי הפעולה והאסטרטגיות שהיו מוכרות לנו עד כה כמעט בכל שדה של הפעולה האנושית. שלוש המגמות יחד מערערות על ומציבות סימני שאלה מהותיים בפני הקולקטיב הישראלי והיהודי, ובכך מאתגרות את תפקידה ואת מקומה של הסוכנות היהודית, ואת דרכי הפעולה שלה כזרוע הקולקטיבית של העם היהודי בעידן החדש.

תמונת ההצלחה

אנו מאמינים, כי למנהיגות יש השפעה מכרעת על המציאות בתוכה היא פועלת. מנהיגות מקצועית הפועלת מתוך חזון-ערכי ודפוסי חשיבה ופעולה מקצועיים, המותאמים למציאות החדשה, תוכל לעצב סדר יום חדש ולהשפיע באופן דרמטי על עתידה של החברה הישראלית והעם היהודי. בתמונת העתיד של ׳תכנית מנדל למצוינות׳ מופיעה רשת רב-דורית ורב-תחומית של 24 מנהלים הפועלים ביחידות שונות בסוכנות היהודית, הממשיכה להוות את הכוח המוביל של הקולקטיב היהודי בהתמודדותו עם האתגרים האדירים הניצבים בפניו ־ הן בעשייה המקומית בישראל, הן בפעילות בתפוצות, והן בחיבור ביניהן.

המשימה

איתור ומיון

התכנית מזהה במאות השליחות והשליחים, היוצאים מדי שנה לקהילות היהודיות השונות בעולם, נכס אסטרטגי במימוש יעודהּ. ליציאה לשליחות קודם תהליך יסודי של מיון והערכה, ואחריהם – קורס הכשרה מותאם מסלולי שליחות וארצות יעד. זאת ועוד, לאחר שנתיים לפחות של שליחות, עם החזרה לארץ, השליחות והשליחים שבים עם הבנה אישית ומקצועית לצד חיבור עמוק, תודעתי ורגשי, לעולם היהודי המגוון, על כל יופיו ואתגריו. ולצד כל אלה – ניסיון מקצועי בהובלת תהליכים קהילתיים וארגוניים בסביבת עבודה דינמית, רב-תרבותית ורב-דורית. 'תכנית מנדל למצוינות' מבקשת לאתר ולמיין את הטובים ביותר מקרב השליחים החוזרים, אשר שליחותם שיקפה רמה גבוהה של מצוינות ניהולית ומנהיגותית לצד יצירתיות, יזמות ויכולת לייצר ולהוביל שיתופי פעולה בסביבה מורכבת. התכנית תמנף את החוויה המעצבת של השליחות לכדי המשך צמיחה אישית ומקצועית, תעניק פלטפורמה להמשך השפעה ועשייה משמעותית, ולמעשה – תאפשר למשתתפות ולמשתתפים בה לעצב ולהוביל את תפקידי העתיד ואת משימות העתיד של הסוכנות היהודית ושל העם היהודי.

השמה ולימודים

שילוב שליחים חוזרים בתפקידי מפתח בארגון, תוך טיפוחם כדור המנהיגות המקצועית בארגון באמצעות תכנית הכשרה וליווי מקצועי, אישי וקבוצתי, במשך השנתיים.

רישות, העצמה והאצה

על בסיס תהליכי ההכשרה והליווי, 'תכנית מנדל' תתווה רשת מקצועית לומדת, תעצים רשתות קיימות (פנים וחוץ ארגוניות), ותציע פלטפורמה וכלים מעשיים שיאיצו את תהליכי השינוי בתרבות הארגונית, ויקדמו יצירתיות, יזמות וחדשנות.

הרחבת מעגלים ואדוות השפעה

לצד ההשקעה בשליחות ובשליחים החוזרים שישתלבו כעמיתים בתכנית מנדל למצוינות, התכנית תייצר תשתית ארגונית, בסיס ידע וארגז כלים ניהולי שישמשו את כלל המנהלים בארגון. 'תכנית מנדל למצוינות' תפתח חלקים מסוימים מתכניות ההכשרה והליווי לכלל עובדי הארגון, על מנת לחבר מעגלים הולכים ומתרחבים לתהליכי הלמידה והרישות, ויחד איתם – להביא למימוש תמונת ההצלחה.

המודל החינוכי

התכנית מתבססת על המודל התיאורטי של יונתן אריאל (מקום, 2015):
4Cs: Convictions, Connections, Content, Conversations בצורה מעגלית. קרי, בכל שלב ובכל נושא בתכנית נחזור נשוב ונשאל את אותן ארבע שאלות היסוד: למה? מי? מה? איך?

מודל זה ייושם כחלק ממבנה מטרציוני של שני צירים החותכים זה את זה, ציר אישי וציר קבוצתי (המייצגים את שני המסלולים של התוכנית) המעלים שאלות וסוגיות המשפיעות על עיצוב 'המנהל הראוי' ועל הטמעת מהלך ארגון לומד ומונע חזון. בהעמקה בכל אחת מהשאלות יוצע לעמיתים ידע עיוני, כלים ומיומנויות יישומיות, לצד העמקה במקרי בוחן ספציפיים מן העולם הרחב, מהעולם היהודי הציוני, ומעולם השליחות (באמצעות למידת עמיתים), ובמצבם העדכני של החברה בישראל והעם היהודי.

למה?

באשכול הפותח נעמיק בסוגיות של חזון אישי, מקצועי וארגוני. נבחן מודלים וחלופות שונות ל'תמונת עתיד', תוך חיזוק הכישורים האינטלקטואלים של העמיתים, היצירתיות וכישורי המנהיגות שלהם. האשכול שואף לאפשר התמודדות יסודית בשאלות של זהות, חזון ואתיקה מקצועית. בנוסף, במסלול הקבוצתי – נעסוק בלמידה של מנהיגות מונעת חזון באמצעות מקרי-בוחן נבחרים, וסדנאות של ניסוח חזון, גיבוש מדיניות וכתיבת ניירות עמדה.

מי?

אשכול זה מתייחס לקהלי היעד המגוונים איתם פועלים המשתתפים בתוכנית, הן בקרב החברה הישראלית והן בקרב יהדות התפוצות. במפגשים נכיר נתונים ומחקרים עדכניים הבוחנים את מצבו של העם היהודי (מיהם היהודים?), של החברה הישראלית (מיהם הישראלים?) ושל המגמות החדשות ביחסי גומלין ודפוסי הפעולה בעולם המערבי (מיהם בני אדם?) ובהשפעות הדוריות החדשות. כל אלה, תוך התייחסות למרכיבי זהות ושייכות, מרחב וזמן, יחס משתנה לערכים ומסורת, טכנולוגיה ותקשורת, פרטיקולריות ואוניברסליות.
מתוך המחקר העיוני נשוב ונבחן את השאלות המעשיות של 'המורכב השכיח' בעבודה היומיומית שלנו: מיהם המשתתפים והשותפים שלנו? מיהם 'הלקוחות' ומיהם 'בעלי המניות'? מיהם העובדים, הצוותים והמתחרים שלנו, ומיהם המנהלים והמנהיגים שלנו?

מה?

אשכול זה מציב במרכזו שאלות מהותיות הקשורות לבסיס התוכן ועולמות הידע והכלים המעשיים של המשתתפים בתוכנית. העמיתים יובילו את מרבית המפגשים באשכול ויביאו את הזירות המקצועיות שבהן הם פועלים. העמיתים יזכו גם להעמיק את הידע הרלוונטי לתפקידם, וגם להרחיב את ההיכרות שלהם עם עולמות תוכן אחרים המשיקים לעבודתם. נמשיך גם לעסוק בשיטות וכלים של הנעה לפעולה ויכולת הובלת שינוי בארגונים ממוסדים, וכן במיומנויות של יעילות ומצוינות בעבודה: הגדרת מטרות, איכות ביצוע ועמידה ביעדים, יצירתיות והתמודדות עם אתגרים, חוסר וודאות ועומס מידע.

איך?

אשכול זה מציב במרכזו סוגיות של פעולה וסגנונות פעולה שונים תוך התמקדות בסגנונות ניהול, ראייה מערכתית והשגת מטרות. המפגשים יעסקו בסינרגיה בין כל החומר העיוני והמעשי שנלמד עד כה, לבין אסטרטגיות יישום וטקטיקות פעולה שונות. עיקר הזמן יוקדש למיומנויות אישיות וביטויים מעשיים ופרקטיים של הסוגיות הגדולות בהן עסקה התכנית עד כה, ואופני הביטוי שלהם בעבודה היומיומית של העמיתים ('המורכב השכיח'). מרבית הלמידה באשכול תיעשה באמצעות מקרי בוחן של מנהלות מובילות בארגון ומחוצה לו. בכל מפגש כזה, מלבד המרכיב הנרטיבי, יושם דגש על זיהוי אסטרטגיות פעולה, כלים ומיומנויות שאפשרו למנהלות ולמרצות האורחות לפעול ולהגיע להצלחות.

ועדת ההיגוי

אלן הופמן

מנכ"ל הסוכנות היהודית

אמירה אהרונוביץ'

משנה למנכ"ל

משה שיף

סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל

שיבי גרינפילד

מנהל אסטרטגיה, תכנון ותוכן

יונתן אריאל

מנטור למנהיגות מחשבתית

יהודה סטון

מנהל היחידה לשליחים ועמיתי ישראל

חגית ויס

מנהלת אגף פרויקטים, היחידה לכספים

דינה רומר

מנהלת פיתוח משאבים

אריאלה פרידמן-קלינצר

יועצת למנכ"ל

ואדים בלומין

מנהל ‘תכנית מנדל למצוינות’

עדי ורון-פלדמן

רכזת מיון והכשרה ב’תכנית מנדל למצוינות’

עמיתי התכנית

רינה איבלמן

בת 28, רכזת משלחות ביחידה לפיתוח משאבים.
שליחת מסלול אופק לבית הכנסת בית שלום, פטומק, מרילנד.

דור יוסף גויטע

בן 27, רכז קשרי גומלין בשותפות צח"ר.
שליח מסלול עמיתי ישראל באוניברסיטת קליפורניה בסאן דייגו.

ולנטינה חומנקו

בת 28, רכזת משלחות נוצרים ביחידה לפיתוח משאבים.
שליחת מסלול עמיתי ישראל ל University of Massachusetts.

שירן חלפון

בת 27, ממונה חינוכית במסלול עמיתי ישראל ביחידה לשליחים ועמיתי ישראל.
שליחת מסלול עמיתי ישראל ל Greater Portland Hillel בפורטלנד, אורגון.

מקסים לוריא

בן 36, מנהל תיקי עולים ושליח נייד ביחידה ליהדות דוברת רוסית.
שליח חמ"ע – מנהל פעילות באזור מרחב אוקראינה.

מיה מורג

בת 38, מנהלת תוכן בבית הספר לשליחים.
שליחת בינה בסינסנטי, אוהיו.

לירון פינקלשטיין

בת 34, ממונה חינוכית מסלול ש"ש ביחידה לשליחים ועמיתי ישראל.
שליחת אופק לפדרציה היהודית בנאשוויל, טנסי.

פנינה אגניהו

בת 36, מנהלת ממשקים אסטרטגיים וסינרגיה, יחידת אסטרטגיה ותכנון.
שליחה בכירה של הסוכנות היהודית בפדרציית וושינגטון רבתי.

שלומי אדלשטיין

בן 29, ממונה חינוכי של מסלול השליחות הקהילתית, יחידת השליחים. 
שליח הסוכנות לבית הספר התיכון 'טננבאום צ'אט' בטורנוטו, קנדה.

אמיר בבלר

בן 31, מנהל שיווק וגיוס שליחים, ההסתדרות הציונית העולמית.
שליח עמיתי ישראל לאוניברסיטת ג'ונס הופקינס בבולטימור.

אליעד אליהו בן-שושן

בן 34, מנהל שותפויות יקנעם מגידו – אטלנטה סט. לואיס, ונשר – בראוורד קאונטי, יחידת השותפויות.
שליח בינה (שליח קהילתי בכיר) באגד קהילות מרכז ארצות הברית (12 קהילות) והיה אמון על פיתוח וניהול תכניות חינוך בין הקהילות ואזור השותפות ושליח הקהילתי באומהה נברסקה.

אנה ברקמן

בת 34, ממונה שותפויות שוהם-ממפיס, ושוהם-ונצואלה, יחידת השותפויות.
נציגה חינוכית של הסוכנות במרכז אירופה, בודפשט, הונגריה.

שירלי גיל-רייז

בת 27, עוזרת אישית למנכ"ל הסוכנות היהודית.
שליחת עמיתי ישראל לאוניברסיטת מדיסון, וויסקונסן.

איילת עזורה

בת 28, ממונה פרויקטים דיגיטליים, הסוכנות היהודית.
שליחת הסוכנות היהודית לסטמפורד, קונטיקט.